muthayammal

DIPLOMA IN MECHANICAL  ENGINEERING - ACHIEVEMENTS

 

April 2015 :

S.NO NAME OF THE STUDENT 10TH  MARK % 12TH MARK % DIPLOMA MARK(OUT OF 1400) %
1.        KAMALESHWARAN.K 456 91.2 771 64.75 1390 99.29
2.        SELVA ARVINTH.R 366 73.2 -   1390 99.29
3.        KRISHNA MOORTHY.R 391 78.2 -   1386 99
4.        KURALARASAN.P 388 77.6 -   1386 99
5.        VIGNESH.R 397 79.4 863 71.91 1385 98.93
6.        CHANDRU A 380 76 -   1382 98.71
7.        SEN HARIHARAN N 422 84.4 -   1382 98.71
8.        JAWAHAR J 374 74.8 -   1376 98.29
9.        NIJANTHAN C 362 72.4 768 64 1373 98.07
10.    ARAVIND M 386 77.2 -   1369 97.79
11.    RANGESHKUMAR T 381 76.2 -   1367 97.64
12.    SURESHKUMAR.T 447 89.4 913 76.08 1367 97.64
13.    KARTHIKEYAN.K.R 427 85.4 -   1362 97.29
14.    SRIDHARAN.E 403 80.6 934 77.83 1362 97.29
15.    LOGESH KUMAR A 392 78.4 -   1362 97.29
16.    MOHANRAJ.S 386 77.2 -   1362 97.29
17.    KARTHICK J 365 73 994 82.83 1361 97.21
18.    BOOBESH.S 387 77.4 -   1360 97.14
19.    GIRISANKAR P 434 86.8 -   1360 97.14
20.    GOKUL A 453 90.6 -   1357 96.93
21.    ARAVINTH.B 387 77.4 -   1357 96.93
22.    ARVIND KUMAR.M 293 58.6 861 71.75 1356 96.86
23.    SUDHARSAN.K 376 75.2 -   1353 96.64
24.    RISHIBALAN M 373 74.6 -   1353 96.64
25.    MUKILAN M 238 47.6 -   1352 96.57
26.    KARTHICK A 370 74 -   1349 96.36
27.    MUHILAN.K 329 65.8 -   1348 96.29
28.    R.MOHANRAJ 350 70 -   1345 96.07
29.    SAKTHIVEL N 405 81 677 56.41 1342 95.86
30.    PRABHU.M 386 77.2 -   1339 95.64
31.    GOWTHAM.B 394 78.8 -   1337 95.5
32.    VENKATESH.P 325 65 -   1319 94.21
33.    DINESH V 414 82.8 -   1281 91.5

April 2014 :

S.NO NAME OF THE STUDENT 10TH  MARK % 12TH MARK % DIPLOMA MARK(OUT OF 1400) %
1 M.MALLIGARJUN 308 61.6 - - 1358 97
2 R.VIGNESH 324 64.8 - - 1347 96.21
3 K.AMUDHAN 425 85 - - 1326 94.71

April 2013 :

S.NO NAME OF THE STUDENT 10TH  MARK % 12TH MARK % DIPLOMA MARK(OUT OF 1200) %
1.        T.GOKULRAJ 415 83 751 62.58 1190 99.17
2.        D.KARTHICKRAJA 375 75 - - 1188 99
3.        A.YUVARAJ 388 77.6 - - 1187 98.92
4.        B.SARAVANAN 420 84 - - 1186 98.83
5.        T.SIVAKUMAR 330 66 712 59.33 1186 98.83
6.        V.PRAKASH 434 86.8 - - 1185 98.75
7.        M.MOHANRAJ 403 80.6 - - 1184 98.67
8.        J.PRASANNARAJ 400 80 - - 1163 96.92
9.        P.MOHANRASU 340 68 - - 1161 96.75
10.    R.IYYAPPA 356 71.2 - - 1158 96.5
11.    K.SASIKUMAR 458 91.6 - - 1150 95.83
12.    E.KARTHIKEYAN 391 78.2 - - 1142 95.17